Zapsaný spolek, zal. 1974

Deutch English Francais Italiano Russian

Klub vojenské historie Ostrava

image

1974 - Založení „Klubu vojenské historie“ při Městském museu Ostrava.

1975 - Účast prvních uniformovaných vojáků na Slavkově.

1977 - I. setkání zájemců o vojenskou historii v zámku v Hradci nad Moravicí.

1978 - První celostátní setkání příznivců vojenské historie na bojišti u Hradce Králové.

1980 - Vydání sborníku o bitvě u Domašova (1758).

1981 - První zájezd do Lipska.

1987 - Účast na 180. výročí bitvy u Aspenu.

1989 - První soutěž ve střelbě z historických zbraní mimo ČSSR (Vídeň).

1990 - Rozdělení na ČSVH a Klub přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství.

1992 - Rozpad KPFR, vnik nástupnických organizací.

2001 - Reorganizace KVH Ostrava jako rakouské jednotky. Znovuobnovení činnosti.

Akce 2016

9.4. - Veveří

20.-22.5. - Bratislava (SK)

18.6. Holíč (SK)

1.-3.7. – Hradec Králové, 150. výročí

9.-10.7. – Znojmo

13.8. – Letní Slavkov

27.-28.8. – Bedollo (I)

9.10. – Bratislava Lamač (SK)

26.11.-2.12. – Pochod

2.-4.12. Slavkov

Fotky, videa & reportáže